דף הבית

                                                                                            https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/shifman/home/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA1.jpeg           https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/shifman/home/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%98%D7%97%D7%A21.jpeg?attredirects=0          https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/shifman/home/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%98%D7%911.jpeg?attredirects=0          https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/shifman/home/webtop.jpeg?attredirects=0          טפסים          https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/shifman/home/%D7%9E%D7%A0%D7%91%D7%A11.jpeg?attredirects=0  

הודעות בית הספר

ט' 5 - מבחן בישולי שדה פארק מונהיים טירת כרמל 3.4.14

לוח ארועים

תמונות בית ספר שיפמן